دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره…

 نمونه فایندیما با پرینت سه بعدی بدنه

امروز پنجم مرداد است و امیدواریم روز خوبی رو سپری کرده باشید.

مدت دو هفته است که به دلیل جابجایی مکان کار، به روز رسانی و اخبار جدید از فرآیند تولید محصول فایندیما خدمت شما ارائه نشده بود.

در حال حاضر در محل کار جدید ساکن شدیم که در دفتر شزان داخل پارک علم و فناروی است.

سخت مشغول کار کردن برای اتمام فرآیند تولید هستیم و یه زمزمه هایی شده بود که خدایی نکرده ما غیر از این عمل می کنیم.

ما هم به عنوان یه کسب و کار نوپا برای اولین بار هست که فرآیند تولید محصول رو تجربه میکنیم و طبیعی هست اگر در فرآیند زمانی تولید محصول هم جایی باشه که ناخواسته دیده نشده در کل میخوایم بگیم که دیر و زود داره ولی مطمئن باشید که سوخت و سوز نداره. ارسال نظر

بازگشت به صفحه اصلي