ارسال سفارش نزدیک است…

چند خبر خوب براتون داریم که امیدوارم خوشحالتون کنه:

این تصویر سه شنبه هفته گذشته در حال بررسی نمونه های فوم پلیستر که هست داخل بسته بندی قرار بگیرن، براتون گرفتیم. وقتی فوم ها آماده بشن و همه سفارش رو تحویل بگیریم بسته بندی شکلی شبیه این خواهد شد.

داخل این تصویر برش داخلی و فضای در نظر گرفته شده برای فایندیما بهتر دیده میشن و اینکه فوم برش داده شده هم از کیفیت مناسبی برخوردار هست.

این تصویر از مدار های تحویلی از کارخانه تولید کننده مدار هست.

قبل از عملیات Pick and Place لازم هست که یکبار به صورت دستی مدار اسمبل بشه و مشکلات سخت افزاری احتمالی بررسی و برطرف شد. در هفته گذشته طی سه روز خطاهای احتمالی برطرف شد و اولین نمونه کامل فایندیما ساخته شد.

همچنین بعد از بررسی تعدادی نمونه اولیه قالب بدنه فایندیما مکاتباتی برای افزایش کیفیت با تامین کننده داشتیم. در حال حاضر تغییرات مورد نظر ما بر روی قالب انجام شده بعد از این مرحله تولید تمام سفارش از این فریم در حال انجام هست.

این ویدئو رو حتما نگاه کنید.